สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)
ประกาศ | Announcement ดูทั้งหมด

13 ธ.ค. 2565

ประกาศวันหยุด 2566

3 ต.ค. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผลการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

27 ก.ย. 2565

ประกาศ การเตรียมซองจดหมายเพื่อรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

27 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง รายชื่อผู้ทีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

22 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

18 ก.ย. 2565

ประกาศกรณีแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 17 และ 18 กันยายน 2565
ดูทั้งหมด
ข่าวกงสุล | Consular Newsดูทั้งหมด

24 พ.ค. 2565

งดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูเข้ามายังไต้หวัน

13 ต.ค. 2564

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

23 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อบริษัทตัวแทนยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราแทนผู้ร้องฯ ที่ได้มาลงทะเบียนกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

21 ธ.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (เกาสง) วันที่ 18 ธ.ค. 2561

21 ธ.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 11 ธ.ค. 2561

11 ต.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (เกาสง) วันที่ 20 ก.ย. 2561
ดูทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรม | News and Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด