การลงทะเบียนใน Thailand Pass ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจ่ายเงินเพิ่มแล้วจะได้เร็ว
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)
ประกาศ | Announcement ดูทั้งหมด

17 พ.ค. 2565

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

4 พ.ค. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผลการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

4 พ.ค. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

13 เม.ย. 2565

ประกาศหยุดวันที่ 13-15 เมษายน 2565 เนื่องในโอกาศเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย

8 เม.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

14 มี.ค. 2565

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ดูทั้งหมด
ข่าวกงสุล | Consular Newsดูทั้งหมด

13 ต.ค. 2564

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

23 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อบริษัทตัวแทนยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราแทนผู้ร้องฯ ที่ได้มาลงทะเบียนกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

21 ธ.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (เกาสง) วันที่ 18 ธ.ค. 2561

21 ธ.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 11 ธ.ค. 2561

11 ต.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (เกาสง) วันที่ 20 ก.ย. 2561

11 ต.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 13 ก.ย. 2561
ดูทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรม | News and Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด