ข่าวและกิจกรรม | News and Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศ | Announcement ดูทั้งหมด
สำนักงานการค้าฯ จะปิดทำการในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

23 ก.ค. 2567

New Visa Fees

16 ก.ค. 2567

The Royal Thai Government has approved four visa schemes for Taiwan ordinary passport holders.

16 ก.ค. 2567

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
รายการกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล