วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,110 view

- ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (886-2) 2775-2211 ต่อ 111-119

- Hot Line ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย สำนักงานการค้าฯ (นอกเวลาราชการ)  (886) 952-238-931

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน (แจ้งเหตุร้ายต่อตำรวจ)   110

- ดับเพลิง/ หน่วยกู้ภัย (อุบัติเหตุต่าง ๆ )    119

- สายด่วนแรงงานต่างชาติ   1955