5,535 view
แจ้งเหตุฉุกเฉิน (แจ้งเหตุร้ายต่อตำรวจ) 110
รถดับเพลิง/รถพยาบาล/หน่วยกู้ภัย (อุบัติเหตุต่างๆ)

119

สายด่วนชาวต่างชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไต้หวัน
(ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น 24 ชั่วโมง / บริการภาษาไทย วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00-17.00 ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

1990

สายด่วนแรงงานต่างชาติ 24 ชั่วโมง
กระทรวงแรงงาน ไต้หวัน

1955

ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

(886-2) 2775-2211 ต่อ 110 - 119
Hot Line ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย
สำนักงานการค้าฯ (นอกเวลาราชการ)
เฉพาะเหตุด่วน/ฉุกเฉินเท่านั้น
(886) 952-238-931