การขอวีซ่าไต้หวัน

การขอวีซ่าไต้หวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ย. 2566

| 58,935 view

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวไต้หวัน และพำนักไม่เกิน 14 วัน สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า (ถึง 31 กรกฎาคม 2567)

 

สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักมากกว่า 14 วัน หรือเดินทางมาเพื่อศึกษาต่อ, ทำงาน หรือจุดประสงค์อื่น กรุณาตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand)