วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 547 view

Official Holidays for B.E. 2565 (2022)

Thailand Trade and Economic Office, Taipei

***************

วันหยุด65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remarks
: Office Hours: Mondays - Fridays   09.00 - 12.00 hrs. and 14.00 - 17.00 hrs. 

                 Consular Section: 09.00 - 12.00 hrs.

                 TH = Public Holiday of Thailand

                 TW = Public Holiday of Taiwan

                 Saturdays & Sundays are regular holidays