ติดต่อสำนักงานการค้าฯ | Contact TTEO

Visa | ตรวจลงตรา

ที่ตั้ง :

No.206, Civic Boulevard Section 3, Da’an District, Taipei City 106

เบอร์ติดต่อ :

8862 2775 2211 ext. 103-107 OR 8862 2773 1100

เปิดให้บริการ :

Application: 09:00-11:30 | Collection: 16:00-17:00

Service for Thai Nationals | บริการคนไทย

ที่ตั้ง :

เลขที่ 206 ถนนซื่อหมินต้าเต้า ส่วนที่ 3 เขตต้าอัน เมืองไทเป

เบอร์ติดต่อ :

8862 2775 2211 ext. 110-119

เปิดให้บริการ :

ยื่นเอกสาร: 09:00-11:45 | รับเอกสารคืน: 14:00-17:00
สำนักงานทีมประเทศไทย | Team Thailand

Thailand Board of Investment, Taipei | สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป

placeholder Taipei World Trade Center, Rm.3E40
No.5, Xinyi Rd. Sec. 5, Taipei City 11011

Picsart_23-12-31_07-45-03-279
telephone +886 2 2345 6663
fax +886 2 2345 9223
email [email protected]

 

Thai Trade Office, Taipei | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ไทเป

placeholder Taipei World Trade Center, Rm.7E10
No.5, Xinyi Rd. Sec. 5, Taipei City 11011

telephone +886 2 27231800
fax +886 2 27231821
email [email protected]

 

Labour Division (Taipei) | สำนักงานแรงงานไทย ไทเป

placeholder No.151 10F Xinyi Rd Sec. 3, Taipei City, 106, Taiwan
telephone 8862 2701 1413 Ext. 200, 202 
fax 8862-2701-1433
email [email protected]

 

Tourism Division | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานไทเป

placeholder No.111 13F, Songjiang Road, Taipei City 104
telephone +886 2 2502 1600 
fax +8862 2502 1603
email

[email protected]

 
 
Labour Division (Kaohsiung) | สำนักงานแรงงานไทย (เกาสง)
placeholder No. 12 11-1F, Fuxing 4th Road, Qianzhen District, Kaohsiung City, 806
telephone +886 7 338 0052
fax +886 7 338 0062
email [email protected]