ประกาศ | Announcements

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

19 พ.ย. 2564

ประกาศปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564

19 พ.ค. 2564

ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

16 มี.ค. 2564

วันหยุดราชการประจำปี 2564

17 ธ.ค. 2563

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

20 มี.ค. 2563

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

14 ม.ค. 2563

ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานการค้าฯ ตำแหน่ง เสมียน

13 ม.ค. 2563

ประกาศ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)

7 ม.ค. 2563

ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

19 พ.ย. 2562