ประกาศ | Announcements

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

17 พ.ค. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

4 พ.ค. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผลการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

4 พ.ค. 2565

ประกาศหยุดวันที่ 13-15 เมษายน 2565 เนื่องในโอกาศเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย

13 เม.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

8 เม.ย. 2565

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

14 มี.ค. 2565

ประกาศวันหยุดประจำปี 2565

27 ธ.ค. 2564

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

27 ธ.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

3 ธ.ค. 2564