ประกาศ | Announcements

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในไต้หวัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

29 พ.ย. 2566

Taiwanese and Indian Passport Approved for Visa Exemption Scheme

10 พ.ย. 2566

Thailand Trade and Economic Office's 2024 Public Holidays | วันหยุดราชการประจำปี 2567 ของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

6 พ.ย. 2566

Thailand Trade and Economic Office's 2023 Public Holidays | วันหยุดราชการประจำปี 2566 ของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

13 ธ.ค. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผลการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

3 ต.ค. 2565

ประกาศ การเตรียมซองจดหมายเพื่อรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

27 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง รายชื่อผู้ทีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

27 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

22 ก.ย. 2565

ประกาศกรณีแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 17 และ 18 กันยายน 2565

18 ก.ย. 2565