ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พบหารือกับนาย Rock Hsu ผู้ก่อตั้งและประธาน Kinpo-Compal Group

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พบหารือกับนาย Rock Hsu ผู้ก่อตั้งและประธาน Kinpo-Compal Group

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 333 view
ผอญ.พบ Kinpo

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พบหารือกับนาย Rock Hsu ผู้ก่อตั้งและประธาน Kinpo-Compal Group

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พบหารือกับนาย Rock Hsu ผู้ก่อตั้งและประธาน Kinpo-Compal Group ซึ่งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานด้านอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวัน และเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับต้นของไต้หวันในไทย โดยลงทุนในไทยมายาวนาน กว่า ๓๐ ปี จ้างงานคนไทยกว่า ๒ หมื่นคน และเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยในการเชิญชวนการลงทุนจากไต้หวันมาไทยทั้งห่วงโซ่อุปทาน

 

ผอญ.พบ Kinpo

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประธาน Hsu เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมให้บริษัทไต้หวันเข้าไปลงทุนในไทยเพิ่มเติม โดยประธาน Hsu กล่าวว่า การลงทุนของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยรายได้ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ ๑๐ ของรายได้ทั้งหมด (Kinpo-Compal Group ลงทุนประเทศอื่น ๆ อีก ๑๐ ประเทศ) โดยปัจจัยสำคัญเป็นเพราะพนักงานคนไทยขยัน อดทน และเป็นมิตร ทำให้การทำงานต่าง ๆ เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนำคณะนักธุรกิจไต้หวันกว่า ๓๐ รายไปไทยเพื่อสำรวจลู่ทางการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยใหญ่ฯ ใช้โอกาสนี้ ขอรับคำแนะนำจากประธาน Hsu ในการส่งเสริมการลงทุนจากไต้หวันมาไทยทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยที่ผ่านมา มีการลงทุนจากไต้หวันในไทยเป็นจำนวนมากในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) แต่ในอนาคต ไทยตั้งเป้าหมายจะส่งเสริมการลงทุนในสาขาเซมิคอนดักเตอร์ให้มีพลวัตมากยิ่งขึ้น ซึ่งประธาน Hsu แสดงความพร้อมที่จะเชื่อมโยงให้สำนักงานฯ ได้พบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงลึก กับภาคเอกชนในสาขาเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันต่อไป

      ผอญ.พบ Kinpo     

泰國貿易經濟辦事處文那隆代表拜會金寶集團許勝雄董事長

2024年5月23日,泰國貿易經濟辦事處文那隆代表拜會金寶集團創辦人許勝雄董事長,金寶集團在台灣電子供應鏈中扮演重要角色,也是台灣在泰國最大的投資廠商。該集團在泰國投資已超過30年,僱用超過2萬名泰國員工,金寶集團是泰國吸引外資共應鏈產業赴泰國投資的重要夥伴。 文代表藉此機會與許董事長就如何鼓勵台商進一步赴泰投資交換意見,許董事長表示,公司在泰國的投資非常成功,在泰國的營收佔公司總收入的10%。(金寶集團另在其他10個國家投資)最主要的因素是泰國員工勤奮、耐心、友善、陽光,使各項工作的推動能夠變得更順利、更輕鬆快速,為此,公司與泰國投資促進委員會合作,於2024年5月26-31日,率領30多名台商前往泰國考察投資環境。 文代表也藉此機會就促進台灣對泰國整個供應鏈的投資向許董事長請益, 過去台商赴泰國投資非常熱絡的產業包括: 電子業以及印刷電路板等產業,不過泰國未來的目標是推動更多半導體產業的投資。許董事長表示非常樂意扮演台灣半導體產業企業與本處的橋樑,深入討論交換意見及合作。