ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน “หลักสูตรการเเพทย์เพื่อปวงประชา”

ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน “หลักสูตรการเเพทย์เพื่อปวงประชา”

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2567

| 236 view

444482541_18024221315508609_2798315472940893024_n

ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน “หลักสูตรการเเพทย์เพื่อปวงประชา”

 

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน “หลักสูตรการเเพทย์เพื่อปวงประชา” สำหรับผู้บริหารระดับสูง (พปส.) รุ่นที่ 1 นำโดย ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

441532704_18024221303508609_1047236828597290259_n

ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับไต้หวัน ซึ่งมีหลากหลายสาขาที่มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งกำลังมีพัฒนาการจากความจำเป็นในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งล้วนเป็นโอกาสในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างไทยกับไต้หวัน นอกจากนั้น คณะฯ ยังได้รับฟังบรรยายพิเศษจากผู้แทนของบริษัท Innobic (Asia) สังกัดเครือ ปตท. ซึ่งเข้ามาดำเนินธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพในไต้หวันด้วย 444487963_18024221384508609_5651454850511617160_n

泰國貿易經濟辦事處文那隆代表 (Mr. Narong Boonsatheanwong)誠摯歡迎第一屆高階主管培訓班“全民醫療管理課程”考察團來台參訪

2024年5月21日, 泰國貿易經濟辦事處文那隆代表 (Mr. Narong Boonsatheanwong)誠摯歡迎第一屆高階主管培訓班“全民醫療管理課程”考察團來台參訪,考察團團長由泰國提升生活品質學院 Dr. Witoon Simachokdee 院長兼課程管理委員會主席擔任。 文代表藉此機會與團員就泰國與台灣經濟合作交換意見,包括具有潛力之產業如:智慧電子產業、生物科技、電動汽車以及醫療保健產業,以因應高齡化社會的需求,並加強提升全民健康保險制度,作為促進泰國和台灣技術交流機會。此外,考察團也聽取泰國石油集團旗下的Innobic (Asia)公司針對該公司在台投資經營醫療和健康業務相關產業的說明。

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ