ผู้อำนวยการใหญ่ฯ เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

ผู้อำนวยการใหญ่ฯ เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

| 227 view

S__30973975

ผู้อำนวยการใหญ่ฯ เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ และระดับ ๒ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานแรงงาน ไทเป ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยการทดสอบฝีมือแรงงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ ๖๐ คน 

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ฯ เน้นย้ำต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ถึงความสำคัญของการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารไทย ซึ่งเป็น Soft power ที่สำคัญของประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้อง เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาหารไทย ตลอดจนความนิยมในไต้หวันที่ดีอยู่แล้วให้ยิ่งดีขึ้นต่อไป

652F8459-43F3-4E12-A817-78233C76CD95

泰國貿易經濟辦事處文那隆代表受邀主持 "加強海外泰國勞工技能標準計劃" —泰國廚師技能鑑定開幕儀式。

今日6月17日泰國貿易經濟辦事處文那隆代表(Mr. Narong Boonsatheanwong)受邀主持 "加強海外泰國勞工技能標準計劃—泰國廚師一級和二級技能鑑定開幕儀式。本次活動由泰國勞工處台北辦事處與泰國勞工部技能開發局聯合舉辦,約有60人參加。

此外,文代表向參加者強調了傳承泰國飲食文化的重要性,亦是國家重要的軟實力之一,因此必須依其標準進行,運用將這些知識發展本身的技能,提升泰國美食的形象,讓原本非常受台灣民眾喜愛的泰國美食的地位更強化。

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ