ผู้อำนวยการใหญ่ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Taiwan-ASEAN-India Cooperation Forum (TAICF) 2024

ผู้อำนวยการใหญ่ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Taiwan-ASEAN-India Cooperation Forum (TAICF) 2024

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 228 view

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ_(19)

ผู้อำนวยการใหญ่ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Taiwan-ASEAN-India Cooperation Forum (TAICF) 2024

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Taiwan-ASEAN-India Cooperation Forum (TAICF) 2024 จัดโดย Taipei Computer Association (TCA) ภายใต้หัวข้อ Driving a Sustainable Future: Nexus of Green Economy & AI 

ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ใช้โอกาสนี้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนผ่านไปสูู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงนวัตกรรม AI เป็นกุญแจสำคัญ ความมุ่งมั่นของไทยด้านความยั่งยืนยังถูกสะท้อนออกมาในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เมื่อปี 2565 ซึ่งไทยผลักดันให้มีการรับรองเอกสารระดับผู้นำ “Bangkok Goals on Bio-Circular-Green  (BCG) Economy” เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเปคในอนาคต 

นอกจากนี้ นายชาลี ขันศิริ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ" Elevating Low-Carbon Competitiveness of Thailand's Industry โดยเน้นการยกระดับ อุตสาหกรรมของไทยภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 และ Bio-Circular-Green โดยเน้นการปรับปรุงระบบการผลิตในรูปแบบ Automation & Robotics และนางสาวอุบลวรรณ หลอดเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เข้าร่วมเป็นผู้เสวนา ในหัวข้อ" Unlocking Opportunities & Sharing Success: Cross Boundary Synergy on Tech for Tomorrow" โดยนำเสนอความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยกับต่างประเทศในการขับเคลื่อน Bio-Circular Green Economy อย่างเป็นรูปธรรม 

งาน TAICF 2024 ได้รับความสนใจและมีผู้แทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไต้หวัน รวมทั้งผู้แทนจากต่างประเทศ อาทิ อินเดีย ไทย และมาเลเซีย เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 

S__30031908    

泰國貿易經濟辦事處文那隆代表受邀 2024年台灣東協印度合作論壇暨論壇交流(TAICF)開幕儀式發表演說

2024年6月6日 泰國貿易經濟辦事處文那隆代表 (Mr. Narong Boonsatheanwong)受邀2024年台灣東協印度合作論壇暨論壇交流(TAICF)開幕儀式發表演說,該論壇由台北市電腦公會(TCA)主辦,主題為 “推動永續未來:綠色經濟與AI共融之路”

文代表强調泰國致力於推動永續發展,通過推動綠色經濟和向數位經濟化,以及AI創新為發展的核心,泰國於 2022 年主辦亞太經濟合作領袖會議(APEC)時,於領袖會議共同簽署 “Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) Economy”  作為推動亞太經合會永續發展議題的指南。

此外,泰國工業部國際工業事務辦公廳Chalee Khansiri廳長,也受邀到場以“打造泰國產業低碳競爭力” 為,專題演講,點強調了在泰國 4.0 計畫和生物循環綠色經濟(BCG)概念下,提升泰國工業競爭力,特別是在自動化和機器人技術方面的生產系統改進。而政策與計劃分析專家 Ubonwan Lordngern 女士也於 “台灣印度東協綠色經濟與產業合作布局與機會” (Unlocking Opportunities & Sharing Success: Cross Boundary Synergy on Tech for Tomorrow) 研討會上說明泰國工業部與其他國家在推動生物循環綠色經濟方面的具體合作方向。

TAICF 2024 吸引了來自台灣政府和企業的代表以及來自印度、泰國和馬來西亞等國的國際代表參加並交流意見。

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ