ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 เม.ย. 2565

| 6,156 view

ประกาศรายชื่อผู้สมัครลูกจ้าง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ