คาเฟ่อเมซอนเยือนไต้หวัน ร่วมงาน Taiwan International Coffee Show 2023

คาเฟ่อเมซอนเยือนไต้หวัน ร่วมงาน Taiwan International Coffee Show 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ย. 2566

| 60 view
คาเฟ่อเมซอนเยือนไต้หวัน ร่วมงาน Taiwan International Coffee Show 2023

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้ต้อนรับและหารือกับนายฐิติ สุวรรณศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมซอนต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางเยือนไต้หวันเพื่อเข้าร่วมงาน Taiwan International Coffee Show ประจำปี 2566 และสำรวจการขยายตลาดของคาเฟ่อเมซอนในไต้หวัน

คาเฟ่อเมซอนเยือนไต้หวัน ร่วมงาน Taiwan International Coffee Show 2023

ทั้งนี้ สำนักงานการค้าฯ มีความร่วมมือย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายทีมประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้ามาลงทุนในไต้หวัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการรายย่อยผ่าน platform online ชื่อ "ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในไต้หวัน" และ "Little Thai Alley" ดังมีข้อมูลเพิ่มเติมตามเว็บไซต์

ADVERTISEMENTLittle Thai Alley

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ