ประกาศกรณีแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 17 และ 18 กันยายน 2565

ประกาศกรณีแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 17 และ 18 กันยายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2565

| 920 view

โดยที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่ที่ทำการเทศบาลเมืองไถตงไปทางทิศตะเหนือ 35.8 กม.
ลึก 7.73 กม.เมื่อวันที่ 17 และ 18 กันยายน 2565 ขนาด 6.4- 6.8 ริกเตอร์จุดศูนย์กลางอยู่ที่ทำการเทศบาลเมืองไถตงไปทางทิศเหนือ 42.7 กม. ลึก 7 กม. เมืองไถตง และส่งผลกระทบกระเทือนยังเขตใกล้เคียง เช่น เกาสง ฮวาเหลียน

จากรายงานของ สนง. แรงงานไทย ในเกาสง และไทเป และชุมชนไทยในเมืองต่าง ๆ ในชั้นนี้ยังไม่พบ
คนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้

สนง. การค้าและเศรษฐกิจไทย ขอให้คนไทยในบริเวณที่ได้รับผลกระทบโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกห่างอาคารบ้านเรือนที่ชำรุดเสียหาย โปรดติดตามรับฟังข่าวสารจากทางการท้องถิ่นผ่านข้อมูลจากวิทยุ/โทรทัศน์ และโปรดติดต่อส่งข่าวระหว่างกัน หากทราบ/พบเห็นคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมาได้ที่ สนง. การค้าและเศรษฐกิจไทย ผ่านทางเฟสบุคของ สนง. การค้าฯ (TTEO) และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ Hotline ของ สนง. การค้าฯ ที่ +886 952 238 931

ทั้งนี้ ข้อควรปฏิบัติกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหวสามารถหาได้ที่ shorturl.at/etuV3