Business Matching นวัตกรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย

Business Matching นวัตกรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 77 view
 

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเป็นประธานเปิดงาน Business Matching ระหว่างสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย โดยนางสุวดี ปาจรียางกูร เลขาธิการสมาคมฯ กับนักธุรกิจด้านอาหารสุขภาพของไต้หวัน เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพและนวัตกรรมด้านอาหาร รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยและไต้หวันมีศักยภาพในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกันในอนาคต
231109_031257667_1
ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในไต้หวัน