ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2565

| 6,672 view

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_1

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง_Page_2  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ใบสมัคร_สำนักงานการค้า.docx
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง.pdf