สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก Please note that registration for travelers arriving in Thailand after 15 December 2021 will be available from 1 December 2021 onwards. We apologize for any inconvenience.

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)
ประกาศ | Announcement ดูทั้งหมด
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

19 พ.ย. 2564

ประกาศปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564

19 พ.ค. 2564

ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

16 มี.ค. 2564

วันหยุดราชการประจำปี 2564

17 ธ.ค. 2563

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

20 มี.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ข่าวกงสุล | Consular Newsดูทั้งหมด

13 ต.ค. 2564

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

23 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อบริษัทตัวแทนยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราแทนผู้ร้องฯ ที่ได้มาลงทะเบียนกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

21 ธ.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (เกาสง) วันที่ 18 ธ.ค. 2561

21 ธ.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 11 ธ.ค. 2561

11 ต.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (เกาสง) วันที่ 20 ก.ย. 2561

11 ต.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 13 ก.ย. 2561
ดูทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรม | News and Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ติดต่อสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)

Address : No.206, Sec. 3, Civic Blvd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan

Tel : (8862) 2775-2211

Fax : (8862) 2740-3300

 Services for Thai Nationals : (8862) 2775-2211

Visa Queries : (8862) 2773 1100

บริการคนไทย/Services for Thai Nationals : service.tteo@gmail.com 

ตรวจลงตรา/Visa : visa.TPE@mfa.mail.go.th

ทั่วไป/General Info : info@tteo.tw