การลงทะเบียนใน Thailand Pass ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจ่ายเงินเพิ่มแล้วจะได้เร็ว
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)
ประกาศ | Announcement ดูทั้งหมด

6 มิ.ย. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผลการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

6 มิ.ย. 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศ (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)

27 พ.ค. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผู้มิสิทธิสอบสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

19 พ.ค. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (ฺBIC)

19 พ.ค. 2565

การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สำหรับพื้นที่ กรุงเทพฯ และพัทยา) ผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์

17 พ.ค. 2565

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา
ดูทั้งหมด
ข่าวกงสุล | Consular Newsดูทั้งหมด

24 พ.ค. 2565

งดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูเข้ามายังไต้หวัน

13 ต.ค. 2564

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

23 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อบริษัทตัวแทนยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราแทนผู้ร้องฯ ที่ได้มาลงทะเบียนกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

21 ธ.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (เกาสง) วันที่ 18 ธ.ค. 2561

21 ธ.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 11 ธ.ค. 2561

11 ต.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (เกาสง) วันที่ 20 ก.ย. 2561
ดูทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรม | News and Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด