การลงทะเบียนใน Thailand Pass ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจ่ายเงินเพิ่มแล้วจะได้เร็ว
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)
ประกาศ | Announcement ดูทั้งหมด
ประกาศวันหยุดประจำปี 2565

27 ธ.ค. 2564

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

27 ธ.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

3 ธ.ค. 2564

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

19 พ.ย. 2564

ประกาศปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564

19 พ.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ข่าวกงสุล | Consular Newsดูทั้งหมด

13 ต.ค. 2564

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

23 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อบริษัทตัวแทนยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราแทนผู้ร้องฯ ที่ได้มาลงทะเบียนกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

21 ธ.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (เกาสง) วันที่ 18 ธ.ค. 2561

21 ธ.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 11 ธ.ค. 2561

11 ต.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (เกาสง) วันที่ 20 ก.ย. 2561

11 ต.ค. 2561

ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 13 ก.ย. 2561
ดูทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรม | News and Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด