วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2567

| 235 view

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

8-5-1110x740

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปใน
การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

 

10-3-1110x740

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

 

11-2-1110x740  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้าง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

11-1-1110x740

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ไปทรงเข้าร่วมการประชุม Child Protection Summit, Bangkok ๒๕๖๗ ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยมูลนิธิ World Childhood ในพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระราชินีซิลเวียเเห่งสวีเดน ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ และการเเสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน

 

12-1110x740  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าว ณ แปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

 

8-3-1110x740  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และทรงเปิดสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” ณ บริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

42864-removebg-preview