3,292 view

 

S__21118984

 

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในไต้หวันและชาวไต้หวันทุกท่าน

ผมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป และได้เดินทางมารับหน้าที่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มารับตำแหน่งที่ไต้หวัน ซึ่งผมมีความผูกพันและใฝ่ฝันที่จะมาทำงานและใช้ชีวิต เนื่องจากเมื่อผมเริ่มเข้ารับราชการกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ด้านไต้หวัน รวมทั้งเคยประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เป็นระยะเวลา 4 ปี และก่อนนี้ผมประจำการอยู่ที่สิงคโปร์เป็นระยะเวลา 2 ปีกว่าๆ ดังนั้น จากความรู้และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับภูมิภาคนี้ ผมจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยสนับสนุนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกด้านระหว่างไทยกับไต้หวัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนของทั้งสองฝ่ายซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง ผมหวังว่าพี่น้องชาวไทยในไต้หวันและชาวไต้หวันทุกท่าน ทุกองค์กร สมาคม ชมรม จะให้การสนับสนุนผมและสำนักงานทีมประเทศไทยในไต้หวันด้วยดีเหมือนที่ผ่านมาโดยตลอด และหากมีสิ่งใดที่เราทีมประเทศไทยฯ จะช่วยเหลือสนับสนุนท่านได้ พวกเราจะยินดีเสมอครับ

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในไทยและในไต้หวัน จงดลบันดาล อำนวยพรให้พี่น้องชาวไทยและชาวไต้หวันทุกท่านและครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคปลอดภัย และสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ หวังว่าผมจะได้พบปะกับท่านในงานกิจกรรมของสำนักงานฯ และงานกิจกรรมของชุมชนไทยในเร็ววันนี้ครับ

 

นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์

ผู้อำนวยการใหญ่

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย