สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวัน เข้าพบรองผู้อำนวยการใหญ่ฯ หารือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ไต้หวัน

สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวัน เข้าพบรองผู้อำนวยการใหญ่ฯ หารือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ไต้หวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ย. 2566

| 34 view

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนางเจี่ยน ยวีเยี่ยน (簡余晏) เลขาธิการสมาคมการท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan Visitors Association; 台灣觀光協會) ณ สำนักงานการค้าฯ

โดยทั้งสองได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ไต้หวัน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชน หลังจากที่รัฐบาลไทยได้ประกาศมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ สมาคมฯ มั่นใจว่า มาตรการดังกล่าวของไทยจะช่วยให้นักท่องเที่ยวไต้หวันตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

   

สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan Visitors Association; 台灣觀光協會) เป็นหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อตั้งโดยภาคประชาชนที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน โดยจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1956 และยังเป็นหน่วยงานแรกเริ่มในการจัดเทศกาลท่องเที่ยวนานาชาติ ไทเป (ITF; 台北國際旅展) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมคือ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไต้หวันในตลาดนานาชาติ สร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยวจากชาติอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสื่อแนะนำการท่องเที่ยวไต้หวันในหลายภาษา เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม และภาษาไทย