ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผู้มิสิทธิสอบสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผู้มิสิทธิสอบสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ค. 2565

| 595 view

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร_27_พ.ค._65_1

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ