ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 577 view

เอกสารประกอบ

ใบสมัครงาน_สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย.pdf