ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผลการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผลการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 พ.ค. 2565

| 5,654 view

ประกาศผลลูกจ้างวีซ่า

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศผลลูกจ้างวีซ่า.pdf