ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง รายชื่อผู้ทีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง รายชื่อผู้ทีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 1,004 view

20220927154336

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ