ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มิ.ย. 2567

| 198 view

S__50765857