ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 986 view

เอกสารประกอบ

20220922093252.pdf