ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

| 248 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบ.pdf