งาน Amazing Thailand Festival 2023

งาน Amazing Thailand Festival 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2566

| 542 view
Amazing Thailand Festival 2023

ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. 2566 สนง. การค้าฯ ร่วมกับ สนง. ทีมประเทศไทย ร่วมจัดงาน เทศกาลไทย ประจำปี 2566 ภายใต้ theme Amazing Thailand Festival ณ ย่าน Xingti Avenue เขตซิ่นอี้ โดยช่วงบ่ายวันที่ 29 เม.ย. 2566 นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผอญ. นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการ ททท. ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ และนายเจี่ยง ว่านอัน ผู้ว่าการไทเป ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว

โดย ผอญ. ขอบคุณเทศบาลไทเปที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานฯ ในการจัดงานเทศกาลไทยที่ไทเปที่ผ่าน ๆ มากว่า 10 ปี รวมถึงในครั้งนี้ซึ่งสามารถจัดได้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น และมีแนวคิดที่จะส่งเสริมโครงการ Double T (Thailand-Taiwan) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปและสหรัฐฯ ให้มาท่องเที่ยวไทยและไต้หวันในลักษณะ package tour รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน

นายเจี่ยงฯ กล่าวย้ำว่า เทศกาลไทย ในไทเป จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยไทเปยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและพร้อมสนับสนุนการจัดงานในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ของไทยด้วย ซึ่งหวังว่าจะมีการจัดงานสงกรานต์ในไทเปอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ถึงมิตรภาพระหว่างไต้หวันกับไทย นอกจากนี้ นายธเนศร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการ ททท. ได้แสดงความพอใจต่อการจัดงานฯ ที่ไทเป และมุ่งหวังที่จะขยายตลาดท่องเที่ยวไต้หวันให้เติบโตเช่นเดียวกับช่วงก่อนเกิดโควิด ที่มีนักท่องเที่ยวไต้หวันไปเที่ยวไทยมากถึง 7-8 แสนคนต่อปี โดยการผลักดันนโยบายท่องเที่ยว 5F ได้แก่ Festival Food Fight Film และ Fashion

เทศกาลไทย 2566

อนึ่ง เทศกาลไทย 2566 มีกิจกรรมและการแสดงหลากหลาย อาทิ การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การแสดงมวยไทย การแสดงโขน ฯลฯ ตลอดจนการแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย สนง. การค้าฯ และ ททท. ประเมินว่า ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. 2566 มีชาวไต้หวันร่วมงานฯ ประมาณ 1 แสนคน และสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนไต้หวันต่างๆ อย่างกว้างขวาง

ADVERTISEMENTLittle Thai Alley

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ