การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สำหรับพื้นที่ กรุงเทพฯ และพัทยา) ผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์

การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สำหรับพื้นที่ กรุงเทพฯ และพัทยา) ผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2565

| 1,996 view

โปรดรักษาสิทธิของทุกท่านไว้!

ท่านทราบหรือไม่ว่า ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรสามารถแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชั้น Smart Vote

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สำหรับพื้นที่ กรุงเทพฯ และพัทยา) ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. 2565 นี้ หากท่านมีเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งได้ทาง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

สามารถแจ้งได้ 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (15-21 พ.ค. 2565) และ 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (23-29 พ.ค. 2565) เท่านั้น