เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ธ.ค. 2566

| 1,185 view

image_2023-08-14_150650081

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) 

เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราว ที่ออกให้แก่ผู้ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหายและจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน

หลักฐานประกอบ

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

1. หนังสือเดินทางเล่มเดิมและบัตรประจำตัวประชาชน


2. แบบฟอร์มนิติกรณ์คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว

1. บัตรประจำตัวประชาชน


2. แบบฟอร์มนิติกรณ์คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว


3. บันทึกสอบสวน


4. ใบแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายจาก ตม.เอกสารประกอบ

CI_บันทึกสอบสวน
CI_คำร้องขอ