วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,257 view

โทรศัพท์ | Telephone Number

บริการคนไทย/Service for Thai nationals: (886-2) 2775-2211 ต่อ 110 - 119

Hot Line ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย (นอกเวลาราชการ)  (886) 952-238-931

ตรวจลงตรา/Visa: (886-2) 2773-1100

แฟกส์/Fax: (886-2) 2740-3300

 

อีเมล | E-mail

บริการคนไทย/Service for Thai nationals:  [email protected]

ตรวจลงตรา/Visa: [email protected]

ทั่วไป/General Info: [email protected]

 

ที่อยู่ | Address
No. 206, Sec.3 Civic Blvd., 
Da'an Dist., Taipei 106, Taiwan