ประกาศ / Announcements

ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcement

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

20 มี.ค. 2563

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

14 ม.ค. 2563

ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานการค้าฯ ตำแหน่ง เสมียน

13 ม.ค. 2563

ประกาศ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)

7 ม.ค. 2563

ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

19 พ.ย. 2562

E-visa application

12 พ.ย. 2562

ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยมีกำหนดจะย้ายที่ทำการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

23 ก.ย. 2562

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายในที่ทำการแห่งใหม่

16 ส.ค. 2562

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในต่างประเทศ พ.ศ. 2560

7 ส.ค. 2562