แผนอพยพคนไทยในกรณีเกิดวิกฤตการณ์

แผนอพยพคนไทยในกรณีเกิดวิกฤตการณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2558

| 6,021 view

แผนอพยพคนไทยในกรณีเกิดวิกฤตการณ์

หากเกิดวิกฤต กรุณาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI)
กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และเบอร์โทรศัพท์ 0227752211 และ 0952238931

 

เอกสารประกอบ

แผนอพยพ_65_(ไต้หวัน)_1.pdf