แผนอพยพคนไทยในกรณีเกิดวิกฤตการณ์

แผนอพยพคนไทยในกรณีเกิดวิกฤตการณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 7,517 view

แผนอพยพคนไทยในกรณีเกิดวิกฤตการณ์

หากเกิดวิกฤต กรุณาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI)
กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และเบอร์โทรศัพท์ 0227752211 และ 0952238931

 

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์ม_4_ระดับ_แผนอพยพ_65_updated_8_Aug_2022.docx