ข้อมูลทั่วไปของไต้หวัน (และเมืองสำคัญ)

ข้อมูลทั่วไปของไต้หวัน (และเมืองสำคัญ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 110,010 view

ข้อมูลเกี่ยวกับไต้หวัน

  • ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 กิโลเมตร (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu) และเกาะเล็กอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง

  • พื้นที่              

36,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะ จัดอยู่ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว

  • เมืองหลวง   

ไทเป โดยมีประชากรประมาณ 2.7 ล้านคน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2557)

  • ประชากร     

23.4 ล้านคน (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2558) ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น โดยมีชาวเขาพื้นเมืองที่สำคัญ 14 เผ่า ได้แก่ Ami, Atayal, Paiwan, Bunun, Puyuma, Rukai, Tsou, Saisiyat, Yami, Thao, Kavalan, Truku, Sakizaya และ Sediq

 

  • ภูมิอากาศ ร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อน                                                     

- ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 27-38 องศาเซลเซียส (พายุไต้ฝุ่นเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี)                                                                         

- ฤดูพายุใบไม้ร่วง (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 25 -30 องศาเซลเซียส

- ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 – 15 องศาเซลเซียส

- ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 15 – 24 องศาเซลเซียส

 

  • ภาษาราชการ

จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

  • ศาสนา           

พุทธมหายาน ขงจื้อ เต๋า และคริสต์

  • หน่วยเงิน       

ดอลลาร์ไต้หวัน (New Taiwan Dollar : NT$ 30.16 = $1 US หรือ 1 ดอลลาร์ไต้หวัน = 1.09 บาท (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2557)

 

แผนที่โดยสังเขปและเมืองสำคัญต่างๆ

  • แผนที่ไต้หวัน  

  • เมืองสำคัญต่างๆ           

ไทเป (Taipei)

เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และมีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดของเกาะ

เกาสง (Kaoshiung)

เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน และมีท่าเรือใหญ่ที่มีปริมาณการขนส่งอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก
ไถจง (Tai Chung)

เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหรรมทางภาคกลางของไต้หวัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับสามรองจากเกาสง

เถาหยวน (Taoyuan)

เป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของไต้หวันและมีแรงงานไทยอยู่มากที่สุด

จีหลง (Keelung)

เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือ