วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,247 view

ประวัติ

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย มีภารกิจโดยพฤตินัยเทียบเท่ากับสถานทูตของประเทศไทยในไต้หวัน แต่เดิมเป็นสำนักงานประสานงานที่อยู่ภายใต้บริษัทการบินไทย และได้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการต่างประเทศขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) โดยมีสถานะเป็นสถานกงสุลใหญ่ชั้นหนึ่ง

ประเทศไทยได้ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับทางการกับสาธารณรัฐจีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ที่นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นการสิ้นสุดการรับรองสถานะของไต้หวันตามนโยบาย "จีนเดียว" ของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่

เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานจำกัดอยู่ที่ความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจการค้า, การลงทุน, วิชาการ และวัฒนธรรม เช่นเดียวกับ  สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปที่ทางไต้หวันได้มาจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ

History

            Thailand Trade and Economic Office (TTEO), established on 10 June 1992, serves as the representative office of Thailand in Taiwan with respect to the absence of a diplomatic relationship between the two sides. The main functions of the Office are to promote close relation and cooperation in the areas of economic, investment, education, and culture. Prior to its formal establishment in 1992, the office was a liaison section under the Thai Airways Office in Taipei.

            In addition to the aforementioned responsibilities, the Office also provides other consular services, as same as other Royal Thai Embassy, such as issuing visa for Taiwanese and other Nationals who want to travel to Thailand, issuing new Thai National IDs and passports, and provide necessary assistance for Thai nationals in needs.