เที่ยวบินพิเศษ
 
สำนักงานการค้าฯ จะจัดเที่ยวบินพิเศษเดือน ก.พ. 64 ทุกท่านสามารถเริ่มจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ที่จะกลับให้ลงทะเบียนที่ https://coethailand.mfa.go.th/
 
และเข้าไปรอในกลุ่มไลน์ดังนี้
5 ก.พ. 64 TG633 http://line.me/ti/g/TipESvgJKd
 
10 ก.พ. 64 JX741 http://line.me/ti/g/yqDkpe3bMz
 
12 ก.พ. 64 JX741 http://line.me/ti/g/F_l-CexGk8
 
14 ก.พ. 64 BR211 http://line.me/ti/g/QOg1pJGaoT
 
19 ก.พ. 64 TG633 http://line.me/ti/g/BDJLcX0UB5
 
26 ก.พ. 64 TG633 http://line.me/ti/g/iRzIoMtbmd
 
วีธีลงทะเบียน
 
1. สนง. การค้า ขอให้ทุกท่านลงทะเบียนจองคิว โดยเลือก “สำหรับคนไทย” สามารถเลือกวันกลับได้ทันที เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับเลขรหัส 6 ตัว ให้แคปหน้าจอ หรือถ่ายรูปรหัส 6 หลักไว้ เจ้าหน้าที่จะอนุมัติการจองคิวภายใน 3 วันทำการ ลงทะเบียนเสร็จแล้วเข้ากลุ่มตามวันที่ต้องการกลับ และไปซื้อตั๋วกับการบินไทยได้เลย จะโอนเงิน หรือไปสำนักงานการบินไทยก็ได้ จ่ายก่อนได้ก่อน เนื่องจากการบินไทยจะออกตั๋วทุกคนจนกว่าจะหมดโควตา ถ้าโควตาเต็มก่อน คุณจะต้องกลับมาแก้ไขวันเดินทางและเลือกไฟลท์ใหม่
 
2. เมื่อโอนเงินแล้วให้ส่งอีเมลแจ้งชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ พร้อมแนบหน้าพาสปอร์ต สลิปโอนเงินไปที่ อีเมล tpehttg@thaiairways.com.tw หรือโทร 02 25150188 หรือ กรอกลิงค์ส่งหลักฐานในกลุ่มย่อย
 
3. เมื่อได้รับตั๋วแล้ว นำตั๋วกลับมาอัพโหลดที่ลิงค์ลงทะเบียนเดิมอีกครั้ง https://coethailand.mfa.go.th/
 
โดยเลือกปุ่มสีแดง ถ้าต้องการกักตัวกับรัฐ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องติ๊กตรง ASQ จากนั้น รอการอนุมัติประมาณ 3 วันทำการ
4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ปรินท์เอกสาร Certificate of Entry (COE) ออกมาเซ็นชื่อ
5. ปรินท์เอกสาร ต. 8 ที่ส่งให้ในอีเมล และใบแถลงสุขภาพว่าไม่มีอาการที่อาจเป็นโควิดที่จะส่งให้ในไลน์กลุ่มออกมากรอก
6. ก่อนบินไม่เกิน 72 ชม. ไปขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่ไอ ไม่มีไข้ สามารถขึ้นเครื่องได้
7. ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้ขอประวัติการรักษาภาษาอังกฤษเพื่อถือติดตัวไปส่งต่อให้แพทย์ที่ไทย สตรีมีครรภ์กรุณาขอใบรับรองแพทย์ว่าตั้งครรภ์กี่สัปดาห์ และสามารถขึ้นเครื่องได้ เพิ่มอีก 1 ใบ
 
คำถามที่พบบ่อย
1. กักตัวกับรัฐ ไม่มีค่าใช้จ่าย จ่ายแค่ค่าตั๋วเครื่องบิน
2. คนไทยไม่ต้องตรวจโควิด ค่าใบรับรองแพทย์ว่าไม่ไอ ไม่มีไข้ สามารถขึ้นเครื่องได้ ราคา 100-1000 NT ถ้าราคาใบรับรองแพทย์สูงประมาณ 6000-7000 NT ให้สงสัยไว้ก่อนว่าล่ามหรือแพทย์เข้าใจผิดว่าต้องตรวจโควิด
3. หากได้ลงทะเบียนไปแล้วต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถแก้ไขทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการเดินทางได้ด้วยตัวเองที่ลิงค์ลงทะเบียนเดียวกัน