วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 7,121 view

ประกาศ / Announcements

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

 

ผู้เดินทางที่ถือสัญชาติไทย (ใช้หนังสือเดินทางไทย) ที่มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยทางอากาศและทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ ไม่ต้องเข้ารับการกักตัวหรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ถือสัญชาติไทยต้องนำหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Professional ATK หรือ RT-PCR ติดตัวมาด้วย

-----------------------------------------------------------

ตามที่มีการรายงานว่าผู้ลงทะเบียนได้รับอีเมลปลอมอ้างว่ามาจากระบบ Thailand Pass นั้น ขอเรียน ดังนี้

  • โปรดอย่าดำเนินการตามที่อีเมลดังกล่าวแจ้ง
  • โปรดทราบว่า อีเมลจากระบบ Thailand Pass จะมาจากอีเมล [email protected] เท่านั้น
  • Thailand Pass ไม่มีนโยบายในการขอข้อมูลส่วนตัวหรือขอให้ท่านแก้ไขข้อมูลผ่านอีเมล ทั้งนี้ ทุกกระบวนการจะต้องทำผ่านเว็บไซต์ของ Thailand Pass เท่านั้น

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 
 
 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ตามมาตรการเข้าประเทศใหม่ ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้

กลุ่ม 1 - ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

(ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)

 

กลุ่ม 2 - ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

 

กรณี (1) หากมีผลตรวจ rt-pcr เป็นลบออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น)

- แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

(ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)


ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว

 

กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน

- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)

- แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

- รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

 

ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass QR Code สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเข้าไทยโดยใช้ QR Code ที่ได้รับอนุมัติเดิม (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ไม่ต้องแก้ไขวันที่) หากกำหนดวันเดินทางใหม่ อยู่ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนหน้า หรือ 7 วันหลังจากวันที่ที่ได้รับอนุมัติเดิม โดยผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าที่พักที่เป็นไปตามกำหนดวันเดินทางใหม่ และชาวต่างชาติจะต้องแสดงหลักฐานประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในไทย มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ทั้งนี้ Thailand Pass QR Code สามารถใช้เดินทางเข้าไทยได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

 

 

-------------------------------------------

 

ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565
1) ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
2) Alternative Quarantine (AQ) ลดเวลากักตัวเหลือ 5 วัน จากเดิม 7/10 วัน
3) Sandbox ลดเวลาพำนักในพื้นที่เหลือ 5 วัน จากเดิม 7 วัน
 
 
ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
1) Test&Go ยกเลิกข้อกำหนดที่พักวันที่ 5 ที่รวมค่าตรวจ RT-PCR โดยให้เปลี่ยนเป็นการตรวจ ATK self-test พร้อมรายงานผลผ่านแอปพลิเคชันหมอชนะ โดยผู้เดินทางต้องมีหลักฐานชำระเงินค่าที่พัก SHA Extra Plus/AQ/OQ/AHQ ในวันที่ 1 โดยรวมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง, ค่าชุดตรวจ ATK 1 ชุด และค่ายานพาหนะรับส่งจากสนามบิน
*** ผู้ประสงค์จะเข้าประเทศไทยตามมาตรการใหม่ สามารถลงทะเบียนThailand Passได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
ผู้ได้รับอนุมัติTest&Goเดิมและเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จะได้รับสิทธิ์ยกเว้น ไม่ต้องเข้าพักโรงแรมและตรวจ RT-PCR ในวันที่ 5
 
 
---------------------------
Test & Go เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565:
- อนุญาตให้เดินทางมาได้จากทุกประเทศ
- การจองโรงแรม:
1) ต้องจองโรงแรม SHA Extra+/AQ/OG/AHQ ในวันที่ 1 และ วันที่ 5 (รวม 2 คืน) เพื่อรอผลตรวจ RT-PCR โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงแรมเดียวกันหรืออยู่ในพื้นที่เดียวกัน
2) การจองโรงแรมต้องระบุว่ารวมค่าตรวจRT-PCR (ตรวจครั้งที่ 1 และ รถรับ-ส่งจากสนามบินในวันที่ 1 และ ตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 5) และต้องอยู่ในโรงแรมเพื่อรอผลตรวจทั้ง 2 ครั้ง
3) หากอยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 5 วัน ให้แนบเอกสารเที่ยวบินขาออกจากประเทศไทย แทนหลักฐานการจองโรงแรมในวันที่ 5
4) ระหว่างวันที่ 1 และ วันที่ 5 ผู้เดินทางสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อิสระ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย
 
 
 
-------------------------------------------
 
 
Thailand Pass ปิดรับการลงทะเบียนใหม่สำหรับTest&GoและSandboxนอกจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2564
โดยหลังจากนี้จะสามารถลงทะเบียนได้เฉพาะการเดินทางเข้าโดยกักตัว7หรือ10วัน(AQ) หรือ Sandbox เฉพาะจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น
- ผู้ที่ได้รับอนุมัติThailand Pass แล้ว สามารถเดินทางเข้าได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ (ไม่มีจำกัดเวลา)
- ผู้ที่อยู่ระหว่างรอพิจารณาThailand Pass ให้รอพิจารณาตามปกติ หากได้รับอนุมัติจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
 
7 มกราคม 2565: สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าSandboxในพื้นที่อื่นได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565
1. สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า): ผู้เดินทางต้องมาด้วยเที่ยวบินSealed route (PG5125/PG5171) จากสนามบินสุวรรณภูมิเข้าสนามบินสมุย หรือ เที่ยวบินตรงเข้าสนามบินสมุย
2. พังงา (ทั้งจังหวัด): ผู้เดินทางจะต้องมาด้วยเที่ยวบินตรงเข้าสนามบินภูเก็ต
3. กระบี่ (ทั้งจังหวัด): ผู้เดินทางจะต้องมาด้วยเที่ยวบินตรงเข้าสนามบินภูเก็ต หรือ สนามบินกระบี่
 
 
 
 
 
 
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 ผู้เดินทางจากไต้หวันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสเกิน14วัน ณ วันเดินทางถึงประเทศไทย
สามารถเดินทางเข้าไทยโดย:
1. ยกเว้นการกักตัวTest&Go (รอผลตรวจเชื้อโควิดในโรงแรมกักตัวAQหรือSHA+ 1คืน)
2. โครงการพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ (SHA+)
3. กักตัวในโรงแรมกักตัวทางเลือก (AQ) 7 วัน
 
สำหรับผู้ยังไม่ได้ฉีด/ฉีดไม่ครบ/ฉีดครบแล้วแต่ยังไม่ถึง14วัน/ฉีดวัคซีนที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
สามารถเข้าไทยได้โดยต้องกักตัวที่โรงแรม 10 วัน และไม่ต้องตรวจRT-PCRก่อนเดินทาง
 
รายชื่อโรงแรมกักตัวAQ: https://bit.ly/3556nel
รายชื่อโรงแรมSHA+: https://www.shathailand.com/
***เอกสารการจองโรงแรมจะต้องระบุว่ามีการตรวจโควิด-19แบบRT-PCRรวมอยู่ในแพกเกจด้วย
 
 
 
 
**ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยกรุณาลงทะเบียนผ่าน https://tp.consular.go.th ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า7วัน

ขั้นตอนและการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Thailand Pass


ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

คำถามที่พบบ่อยของThailand Pass: https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาเข้าไลน์กลุ่มคนไทยกลับบ้าน (ไต้หวัน) LINE Openchat
52612

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย

Name of Vaccines Required dose(s) Gap between doses
up to (weeks)
ชื่อวัคซีน จำนวนโดส ระยะห่างระหว่างโดส ไม่น้อยกว่า (สัปดาห์)
1) CoronaVac
โคโรนาแวก/ซิโนแวก
2 2
2) AstraZeneca OR Covishield
แอสตราเซเนกา
2 4
3) Pfizer-BioNTech COVID-19
OR Comirnaty ไฟเซอร์-ไบออนเทค
2 3
4) Janssen OR Janssen/Ad26.COV2.S จอห์นสัน 1 -
5) Moderna
โมเดอร์นา
2 4
6) Sinopharm vaccine
OR COVILO ซิโนฟาร์ม
2 3
7) Sputnik V 
สปุตนิค วี
2

3

8) Covaxin 
โคแวกซิน
2

4

9) Novavax (Nuvaxovid)
โนวาแวกซ์
2

3

10)  Medigen เมดิเจน
(เกาตวน)
2

4

*กรณีเป็นผู้เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาจนหายแล้ว ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อและรับการรักษาจนหายแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในเวลา 3 เดือนหลังการติดเชื้อ โดยได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง

ข้อมูลที่ต้องปรากฏบนเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

1. ชื่อ-สกุล ภาษาไทยหรืออังกฤษ ของผู้รับวัคซีน 

2. วัน เดือน ปีเกิด ของผู้รับวัคซีน

3. สัญชาติ

4. หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขบัตรประชาชน

5. ชื่อวัคซีนที่ได้รับ

6. วัน เดือน ปี ที่ได้รับวัคซีน

7. ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน และรุ่นการผลิต

8. หน่วยงานของผู้มีอำนาจออกเอกสารรับรองฯ

 

ThaiEQ
ThaiSB
ThaiAQ
 
 
วีธีลงทะเบียน
 
วันที่ 1 พ.ย. 64 ลงทะเบียนกลับไทยด้วย Thailand Pass ที่ tp.consular.go.th กรุณาเตรียมถ่ายรูปเอกสารไฟล์รูปภาพ (.jpg) ไม่เกิน 5 MB ดังนี้
1. พาสปอร์ต
2. หลักฐานการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2
3. ใบจองโรงแรม (ต้องมีรหัสจองโรงแรมไว้กรอกด้วย)
4. บัตรโดยสารเครื่องบิน
 
 
 
 
Artboard_1 Artboard_1_1  
 
284682