ภาพรวมทางการค้า ไทย-ไต้หวัน

ภาพรวมทางการค้า ไทย-ไต้หวัน

7 เม.ย. 2558

9,545 view

มูลค่าการค้า

 

ปี 2561 (ม.ค. ถึง ธ.ค.) มีมูลค่าการค้า 407,012.41 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไปยังไต้หวันจำนวน 126,840.28 ล้านบาท และไทยนำเข้าจำนวน 280,172.13 ล้านบาท และไทยขาดดุลการค้าให้กับไต้หวัน 1531,331.84 ล้านบาท (ดุลการค้า -7.00)

ปี 2562 (ม.ค. ถึง ก.พ.) มีมูลค่า 61,938.49 ล้านบาท (ลดลงจากมูลค่าการค้าช่วงเดียวกันในปี 2561 ร้อยละ 4.46) ไทยส่งออกไปยังไต้หวันจำนวน 16,904.32 ล้านบาท (ลดลงจากการส่งออกในช่วงเดียวกันในปี 2561 ร้อยละ 14.42) และไทยนำเข้าจำนวน 45,034.17 ล้านบาท (ลดลงจากการนำเข้าในช่วงเดียวกันในปี 2561 ร้อยละ 0.10)  โดยไต้หวันเป็นคู่ค้าลำดับที่ 11 ของไทย และไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 12 ของไต้หวัน

สินค้าส่งออกของไทย

แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เหล็ก เหล็กกล้า

สินค้านำเข้าจากไต้หวัน

แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เหล็ก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ  เครื่องจักรไฟฟ้า  

การลงทุนของไต้หวัน

ในไทย

ปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) มีธุรกิจไต้หวันที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,019 ล้านบาท โดยไต้หวันอยู่ที่ลำดับที่ 10 ในการจัดลำดับประเทศ/ ต่างชาติ ที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุดในไทย

การท่องเที่ยว

ปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) ชาวไต้หวันมาไทย 687,701 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน)

ปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) ชาวไทยไปไต้หวัน  214,725 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.44 จากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน)

คนไทยในไต้หวัน

ก.. 2561 มีคนไทยในไต้หวันประมาณ 66,050 คน เป็นแรงงาน 61,195 คน / มีคนไต้หวันในไทยประมาณ 75,258 คน

 

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562