สัมมนา Thailand Investment Incentives Policy and SMART Visa Webinar

สัมมนา Thailand Investment Incentives Policy and SMART Visa Webinar

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 1,347 view
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดการสัมมนา Thailand Investment Incentives Policy and SMART Visa Webinar ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ไทเป โดยเป็นงานสัมนาออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนไต้หวัน ทั้งนี้ มีผู้แทนบริษัทเข้าร่วมรับฟังจำนวน 56 คน จาก 40 บริษัท
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกงสุล สนง. การค้าฯ ให้ข้อมูลแนวปฏิบัติการขอวีซ่าธุรกิจเข้าประเทศไทย ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ