ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่เยี่ยมชมสำนักงานเทศบาลนครนิวไทเป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่เยี่ยมชมสำนักงานเทศบาลนครนิวไทเป

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 385 view
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2566 นายโอม คูศรีพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้เข้าพบหารือและรับฟังการบรรยายสรุปจากคณะผู้บริหารแผนกการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครนิวไทเป และได้เยี่ยมชมการให้บริการของเคาน์เตอร์บริการประชาชน 5 ภาษา (ตากาล็อก เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) ซึ่งเป็นบริการพิเศษของสำนักงานเทศบาลนครนิวไทเปที่เปิดให้คำปรึกษาเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างชาติจากทั้ง 5 ประเทศที่ย้ายถิ่นฐานมาพำนักอยู่ในไต้หวัน
สำหรับพี่น้องชาวไทยที่ย้ายถิ่นฐานมาพำนักในไต้หวันและประสบปัญหาเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ในไต้หวัน สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่

เคาน์เตอร์บริการ 5 ภาษา
สำนักงานเทศบาลนิวไทเป ชั้น 1
เลขที่ 161 ถนนจงซานส่วนที่ 1 เขตปั่นเฉียว นครนิวไทเป
เวลา 8.30 - 17.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-29603456 ภาษาไทยต่อ 523

新北市政府
新北市板橋區中山路一段161號1樓

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ