งดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูเข้ามายังไต้หวัน

งดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูเข้ามายังไต้หวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 1,098 view
กรมตรวจสอบและกักกันสุขภาพสัตว์และพืช ไต้หวัน ขอให้ประชาชนงดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูเข้ามายังไต้หวัน
หากตรวจพบจะถูกส่งไปทำลาย นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์จะมีโทษปรับตั้งแต่ 30,000 – 150,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
อย่าคิด อย่าเสี่ยง อย่าส่ง !!

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ