กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,674 view

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2564 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดพิธีวางพวงมาลา ณ สำนักงานการค้าฯ โดยมี นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานนำข้าราชการ ทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา จากนั้น รองผู้อำนวยการใหญ่ได้เป็นผู้แทนกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ