กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิ.ย. 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิ.ย. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

| 1,041 view

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2565 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย 2565 ซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ชั้น 2 อาคารที่ทำการ สนง. การค้าฯ โดยมี นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผอญ. สนง. การค้าฯ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ผอญ. ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทยในไต้หวัน และในนามของพสกนิกรชาวไทยในไต้หวัน ได้ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
ลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคล กล่าว คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยในกิจกรรมวันนี้ มีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ ในไต้หวันจาก สนง. เศรษฐกิจการลงทุน (BOI) สนง. ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต) สำนักงานแรงงาน ไทเป และเกาสง สนง. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และข้าราชการ สนง. การค้าฯ เข้าร่วมพิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ