กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 1,607 view

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยมีนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ เป็นประธานนำข้าราชการสำนักงานการค้าฯ และทีมประเทศไทยเข้าร่วมในพิธี จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้เป็นตัวแทนกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำข้าราชการและทีมประเทศไทยลงนามพระถวายพระพรด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ