วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2022

關於本處

              

               泰國貿易經濟辦事處於西元1993年9月10日,由原先泰國航空公司臺北分公司之下的行政聯絡處改制為直接向泰國外交部負責的代表處。以促進泰台經貿、投資、學術及文化之雙邊關係為目的,彌補泰台無正式邦交之功能。

 

               泰國貿易經濟辦事處的實質業務如同泰國大使館,包含欲前往泰國的台灣或外國人士提供簽證申請之業務、在台的泰國公民辦理個人相關業務如:泰國身分證、泰國護照及各項文件驗證並提供泰國人的急難救助之服務。