เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่จำเป็น

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่จำเป็น

21 เม.ย. 2558

13,363 view

- ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (8862) 2562-7163 หรือ (8862) 2581-1979 ต่อ 851-858

- Hot Line ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย สำนักงานการค้าฯ (นอกเวลาราชการ)  (886) 952-238-931

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน (แจ้งเหตุร้ายต่อตำรวจ)   110

- ดับเพลิง/ หน่วยกู้ภัย (อุบัติเหตุต่าง ๆ )    119

- สายด่วนแรงงานต่างชาติ      1955