อิ่มท้อง อุ่นใจ กลับไทยไม่กังวล

อิ่มท้อง อุ่นใจ กลับไทยไม่กังวล

21 เม.ย. 2563

725 view
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ส่งคนไทยที่ตกค้างในไต้หวันชุดแรก 120 คนกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษสายการบิน Thai Asia FD9113กำหนดจะเดินทางถึงท่าอากาศดอนเมืองเวลา 17:45 น. 
 
เพื่อให้คนไทยได้เดินทางกลับอย่างอิ่มท้องและอุ่นใจ สำนักงานการค้าฯ ได้จัดเตรียมถุงอิ่มอุ่น ที่บรรจุหน้ากากอนามัย กระดาษเปียก น้ำดื่ม อาหารกลางวันและของว่างแจกให้คนไทยระหว่างที่รอขึ้นเครื่องบินและในระหว่างเดินทางด้วย
 
สำหรับคนไทยที่ยังรอเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของสำนักงานการค้าฯ (Thailand Trade and Rconomic Office - TTEO) ต่อไป ทั้งนี้ การกำหนดว่าจะเดินทางกลับได้เมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ ศบค. เพราะมีจำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางกลับจำนวนมาก ในขณะที่มีข้อจำกัดในประเทศไทยในการรับกลับที่ประเทศไทย 
 
ทั่งนี้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ ช่องทางแชตของในเฟซบุ๊กของสำนักงานการค้าฯ หรือโทรศัพท์ +8862 27752211 และ  สายด่วน +8869 52238931

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ