สำนักงานการค้าฯ ร่วมฉลองตรุษจีน แสดงความงดงามของโขนไทยในไต้หวัน

สำนักงานการค้าฯ ร่วมฉลองตรุษจีน แสดงความงดงามของโขนไทยในไต้หวัน

14 ก.พ. 2563

371 view

เมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2563 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ร่วมกับพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ (กู้กง) สาขาภาคใต้ นำการแสดงโขนจากกรมศิลปากร ตอนลักสีดา - ยกรบ ณ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ (กู้กง) สาขาภาคใต้ เมืองเจียอี้ เพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลตรุษจีน

          การแสดงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงที่บูรณาการงานศิลป์ไทยหลายสาขาเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติได้รู้จักเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทัศนคติที่ดีและความนิยมไทยในไต้หวันขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การขยายตลาดการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของไทยต่อไป

          งานแสดงในครั้งนี้ จัดแสดงวันละ 2 รอบ แบ่งเป็นรอบเช้าเวลา 11.00 น. และ รอบเย็นเวลา 17.00 น. โดยเปิดให้ชาวไต้หวันและผู้สนใจรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลังการแสดงทั้ง 4 รอบ มีผู้ที่สนใจเข้าชมกว่า 1,000 คน และภายหลังจบการแสดง ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถถ่ายภาพคู่กับคณะนักแสดงโขนเป็นที่ระลึกสร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้แก่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติที่เข้าชมเป็นอย่างมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ