การสาธิตระบบ e-visa สำหรับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับสิทธิยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา

การสาธิตระบบ e-visa สำหรับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับสิทธิยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา

22 พ.ย. 2562

1,805 view