ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

19 พ.ย. 2562

862 view