โครงการจิตอาสาจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โครงการจิตอาสาจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

| 5,975 view

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 รอง ผอญ. สนง.การค้าฯ รักษาการ ผอญ. ได้นำทีมประเทศไทย และข้าราชการสำนักงานการค้าฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ The First Social Welfare Foundation ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา มีพัฒนาการบกพร่องทำให้มีข้อจำกัดด้านสติปัญญา การเรียนรู้ และการปรับตัวในการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นศูนย์ฝึกและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ป่วยที่มีอายุ 18 ปีขึ้น โดยศูนย์ The First Social Welfare Foundation ได้รับของบริจาคดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ